Telèfon

+34 696 862 713

Email

info@cristinafusterabogada.com

DRET DE FAMÍLIA

Assessorament i intervenció lletrada a tota classe de procediments derivats de crisis familiars o relacionats amb règims econòmics matrimonials, filiació i capacitat de les persones, tant en fase prejudicial com judicial davant de jutjats i tribunals de qualsevol instància, principalment a les següents matèries:

 • Separacions, divorcis, ruptura d’ unions estables de parella. Mutu acord i contenciosos
 • Mesures provisionals
 • Nul·litats matrimonials
 • Regulació de relacions paternofilials
 • Procediments de modificació de mesures definitives derivades de divorci, separació o ruptura d’ unions estables de parella
 • Controvèrsies en l’ exercici de la pàtria potestat
 • Execució de resolucions judicials per impagament de pensions o incompliment de règim de visites
 • Incapacitacions judicials, nomenaments de tutor i curador
 • Liquidació de règim econòmic matrimonial
 • Assessorament previ al matrimoni: règim econòmic matrimonial, capitulacions, pactes en previsió de ruptura

DRET PROCESSAL CIVIL

Assessorament i intervenció lletrada a reclamacions extrajudicials i judicials davant de jutjats i tribunals civils en totes les seves instàncies, principalment en les següents matèries:

 • Accidents
 • Negligències professionals
 • Arrendaments urbans i propietat horitzontal
 • Reclamacions de quantitat
 • Incompliment de contractes
 • Defectes en la construcció
 • Procediments d’ execució
 • Consumidors i usuaris